Ny RedaktÝr

Nye tider…. Nye skikke…

Det er på tide at en ny redaktør overtager den post, som jeg har varetaget i mange år.

Det har været utroligt spændende, sjovt og udfordrende at stå for bladet, men jeg har ikke længere den fornødne tid, der skal til at skrive, redigere og gøre bladet klar til tryk, så jeg håber at en ny redaktør står på spring til at overtage posten, så bladet fortsat kan udgives to gange årligt.

Hvis DU kunne tænke dig at overtage denne opgave, så må du meget gerne kontakte undertegnede eller en anden i Bestyrelsen, og der er absolut ingen som siger, at bladet fortsat skal laves, som jeg har gjort det.

Der er mange måder at skrive, redigere m.v. på, og skulle DU have et andet forslag eller en anden løsning så skynd dig at komme ud af busken nu.

Næste Beboerblad udkommer til oktober 2015, og vi håber ikke, at det bliver det sidste blad…...

Merete Hansen

Opslagstavle

  • Broopsætning Torsdag d.5 juni kl. 09.30. Kontakt Per 24 24 86 57. Der vil være lidt vådt og tørt til de frivillige.
 
  • Kontigentsopkrævning Torsdag d. 5 juni ved Den Gamle Skole kl. 10-14
 
Falsled Beboerforening - 5642 Millinge